Kulturstipendium

Emmaboda kommun delar årligen ut kulturpris/hedersom-nämnande samt arbetsstipendium på totalt 20 000 kr.

Arbetsstipendium á max 20 000 kr kan utdelas:

  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv.
  • som stöd till utbildning och forskning.

Kulturpris/Hedersomnämnande i form av diplom utdelas:

  • som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för
    kommunens kulturliv. Hedersomnämnande kan inte sökas utan utdelas efter förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget skall följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information. 

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande 2019 ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, tillhanda senast den 7 oktober. Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 24.

2018 års hedersomnämnande gick till Åforsteatern

Emmaboda kommuns kulturstipendiums hedersomnämnande 2018 går till Åforsteatern.

Motivering

Åforsteatern har sedan sin första uppsättning I skenet från en glasugn 2006 varit en av de främsta bärarna av kulturlivet i den norra delen av kommunen. Utöver I skenet från ett glasbruk har Åforsteatern skapat uppsättningar som Glasklockan, Soppköket, En drömresa till Åfors, Glasjesus, julspel, m.m. Arbetet med dessa uppsättningar har väckt liv i bygden och skapat medvetenhet och gemenskap kring dess historia och det kulturella arvet, vilket har haft stor betydelse för bygdens invånare och de som arbetade och arbetar inom glasindustrin. Som en avknoppning startades Åforsgruppen som stred för att bevara Åfors glasbruk i synnerhet, och som även slog vakt om hela glasriket och det kulturarv som det representerar. Åforsgruppens arbete ledde till att frågan hamnade på regeringsnivå, vilket så småningom ledde till att stöd till glasriket kom till stånd i form av de så kallade Glasriketmiljonerna. Åforsteatern driver dessutom arrangemanget Kultur för en 100-lapp, kulturkvällar 4-6 gånger årligen. Åforsteatern bidrar till att Åfors har ett levande kulturliv och är en mötesplats. Kort sagt: till att skapa en levande landsbygd..

2018 års arbetsstipendium gick till
Karolina Bång och Maja Hobring

Emmaboda kommuns kulturstipendiums arbetsstipendium 2018 delas mellan Karolina Bång och Maja Hobring.

Motivering Karolina Bång

Karolina Bång, född 1983, är serietecknare och illustratör, på deltid bosatt i Broakulla. Hon är bl.a. utgiven på seriemagasinet GALAGO och med sin kritiska penna skapar hon skratt och debatt om queerhistoria och politik och bjuder på anekdoter från sitt eget liv. Karolina har hållit serieworkshops samt haft utställning på Emmaboda bibliotek med projektet 51% Swedish om svenskamerikaner; ett projekt som sedan ställts ut i flera delar av landet och i USA. Hon har även haft författarsamtal på biblioteket och varit en del av utställningen Mitt ibland med Unga på Landsbygden på Emmaboda Folkets hus sommaren 2017. När Mitt ibland ställdes ut i Emmaboda med hennes och hennes kollega Karin Casimirs bidrag Queer i Glesbygd, var Karolina även curator och utställningsformgivare. Karolina vill skapa ett mobilt mini-museum där berättelser och föremål från invånare i Emmabodabygden skapar utställningar och vill starta konstnärsresidens med gränsöverskridande kulturyttringar utöver de beprövade. Detta vill vi uppmuntra henne att åstadkomma.

Motivering Maja Hobring

Maja Hobring, född 1999, går just nu en artistutbildning hos vokalcoachen Susanne Bertlin i Stockholm. Hon har nyligen varit med i utslagningstävlingen Idol på TV4 och dessförinnan gått till final i tävlingen P4 Nästa på Sveriges Radio, inte mindre än tre gånger. Maja har sjungit sedan ung ålder. I Emmaboda har hon framträtt på äldreboenden, gruppboenden, på visfestivalen, privata fester, dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och luciatåg, genom åren. Hon är en av många duktiga elever med bakgrund på Kulturskolan. Priset vill uppmuntra henne i fortsatt utbildning till artist och musikpedagog.