Kulturstipendium

Emmaboda kommuns kulturstipendium

Emmaboda kommun delar årligen ut ett kulturpris/heders-
omnämnande samt ett arbetsstipendium på totalt 20 000 kr. Från och med 2021 delar kommunen även ut ett ungdomsstipendium á 5 000 kr.

Arbetsstipendium á max 20 000 kr kan utdelas:

  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv.
  • som stöd till utbildning och forskning.

Kulturpris/Hedersomnämnande i form av diplom utdelas:

  • som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för
    kommunens kulturliv. Hedersomnämnande kan inte sökas utan utdelas efter förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget skall följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Ungdomsstipendium (18-25 år) á 5 000 kr utdelas:

  • som uppskattning för värdefulla insatser som har eller har haft betydelse för kommunens kulturliv, eller
  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv och/eller
  • som stöd till kulturell utbildning.

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, eller bildning@emmaboda.se, tillhanda senast den 15 oktober. Förfrågningar kan göras på telefon 010-353 12 24.

Ansökan om stipendiet ska innehålla personligt brev med motivering och beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till samt CV med eventuella meriter och referenser. Dessutom en försäkran med namnunderskrift, gärna med vidimering, om att de inlämnade uppgifterna är korrekta.

Förslag utan avsändare och kontaktuppgifter beaktas ej.

Välkommen med ditt förslag eller din ansökan!