Kulturstipendium

Emmaboda kommun delar årligen ut kulturpris/heders-
omnämnande samt ett arbetsstipendium på totalt 20 000 kr.

Arbetsstipendium á max 20 000 kr kan utdelas:

  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv.
  • som stöd till utbildning och forskning.

Kulturpris/Hedersomnämnande i form av diplom utdelas:

  • som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för
    kommunens kulturliv. Hedersomnämnande kan inte sökas utan utdelas efter förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget skall följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information. 

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, tillhanda senast den 15 oktober. Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 24.

Ansökan om arbetsstipendium ska innehålla personligt brev med motivering och beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till samt CV med eventuella meriter och referenser. Dessutom en försäkran med namnunderskrift, gärna vidimering, om att de inlämnade uppgifterna är korrekta.

Till toppen