Kulturstipendium

Emmaboda kommun delar årligen ut kulturpris/hedersom-nämnande samt arbetsstipendium på totalt 20 000 kr.

Arbetsstipendium á max 20 000 kr kan utdelas:

  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv.
  • som stöd till utbildning och forskning.

Kulturpris/Hedersomnämnande i form av diplom utdelas:

  • som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för
    kommunens kulturliv. Hedersomnämnande kan inte sökas utan utdelas efter förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget skall följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information. 

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande 2020 ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, tillhanda senast den 18 oktober. Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 24.

2019 års hedersomnämnande gick till föreningen LiveJazz Emmaboda

Motivering

1966 bildades den första jazzklubben i Emmaboda. Det uppstod ett stort intresse för jazz i samband med att en av svensk jazz största musiker Lars Gullin bosatte sig i vår kommun. Under några år arrangerades Sveriges på den tiden största jazzfestival där många svenska och internationella jazzmusiker besökte Emmaboda. Jazzklubben upphörde efter att antal år, delvis beroende på ett bredare musikutbud där jazzen fick stå lite tillbaka.
2001 bildades åter en jazzklubb under namnet LiveJazz Emmaboda. Flera av initiativtagarna hade rötter från den tidigare klubben och det fanns ett uppdämt behov av att åter få ta del av den kultur som jazzmusiken erbjuder. Under åren som gått har klubben genomfört 111 konserter med besök av i genomsnitt 100 personer, c:a 1% av kommunens invånare, som tar del av ett varierat utbud av såväl svenska som internationella artister. Styrelsen med Christer Skoog som ordförande lägger ner ett mycket stort ideellt arbeta för att ge medlemmar och övriga intresserade ett rikt och varierat utbud av jazzmusik. Lars Gullin är inte sällan ett tema för verksamheten. Det finns i konserterna även en koppling till numera professionella musiker som startat sin karriär i Emmaboda Kulturskola. Undervisning som erbjudits elever under sin skoltid i Emmaboda. LiveJazz är värda allt stöd och uppmärksamhet från allmänheten.

2019 års arbetsstipendium gick till Kristina Fällman, Åfors, och Magnus Gustavsson, Emmaboda.

Motivering Kristina Fällman

Kristina Fällman, född 1950, är verksam konstnär i området måleri, grafik och glas och har öppnat sin ateljé i Åfors i över 30 års tid samt varje år i september i Konst runt, som fyllde 20 år i år. Sin verksamhet har hon haft i Emmaboda i mer än 40 år. Här har hon skapat ett antal konstverk i offentlig miljö, bl.a. sju stycken emaljmålningar till bostadsområdet Blåsippan och Guldsmeden samt målningar i storformat i akryl till EBA:s fastighet i slutet av Järnvägsgatan. Johansfors skola har utsmyckats med fyra akvareller med naturmotiv. Kristina Fällman är representerad med verk i ett antal närliggande kommuner och har flera utställningar bakom sig. Hon är utbildad på bl.a. Konstfack 1971-1975 och har själv utbildat elever som bildlärare på Bjurbäcksskolan i 20 år. Hon är alltjämt i utveckling och är väl värd en uppmuntran och konkret stöd i sin fortsatta konstnärliga gärning.

Motivering Magnus Gustavsson

Magnus Gustavsson, född 1975, är verksam konstnär i området måleri och andra material. Han bor i Emmaboda och har sin ateljé i Pukeberg. Han är utbildad produktdesigner och har en Bachelor of fine arts vid Linnéuniversitetet 2014. Måleri och hans konstnärliga gärning har tagit alltmer utrymme och han är redan representerad i Kalmar Landsting och närliggande kommuner. Har har ett flertal nationella och internationella utställningar bakom sig och är på så sätt en ambassadör för Emmaboda kommun. 2017 designade han på uppdrag en sandgjuten glasskulptur för Växjö Kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne. Nu vill han ta nya utvecklingssteg i ämnet glas och är även han väl värd uppmuntran och konkret stöd i sin fortsatta konstnärliga gärning.

Till toppen