Kulturstipendium

Emmaboda kommun delar årligen ut kulturpris/hedersom-nämnande samt arbetsstipendium på totalt 20 000 kr.

Arbetsstipendium kan utdelas:

  • som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv.
  • som stöd till utbildning och forskning.

Kulturpris/Hedersomnämnande utdelas:

  • som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för
    kommunens kulturliv.

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, tillhanda senast den 20 oktober.
Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 24.

2017 års hedersomnämnande

2017 års hedersomnämnande tilldelades Internationella kören, körledare Emma Åhlander Hansson.

2017 års arbetsstipendium

2017 års arbetsstipendium på 20 000 kr tilldelades Tillie Burden, Boda Glasbruk, till mottagare av årets arbetsstipendium med följande motivering: Tillie Burden är en 35-årig glaskonstnär som har arbetat med glas i 17 år och har en lång meritlista av såväl grupp- som soloutställningar bakom sig. Tillie växte upp i Australien och gick sin första glasutbildning där. 2006 flyttade hon till Danmark, studerade på Kungliga Konsthögskolan på Bornholm, arbetade i olika mindre glasstudios och utvecklade sitt eget artisteri. Efter att ha varit medlem i Luftkraft Glass Studio i Köpenhamn har hon nu valt att bo och arbeta i Boda Glasbruk. Arbetsstipendiet kommer att gå till hennes fortsatta utveckling av personligt färgad glaskonst samt färdigställande av ateljéutrymmen som kommer att komma fler konstnärer till del. Hon uppfyller därmed stipendiets mål mycket väl, om stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv och som stöd till konstnärlig forskning. 

Tillie Burden

Tillie Burden ur föreställningen Du & Jag & Grejen

Dela sidan på sociala medier