Offentlig konst

Konstverket Albin och Pegasus monteras med kran

Bertil Valliens Albin och Pegasus monteras i Boda glasbruk.

Konstinköp görs regelbundet till kommunens verksamheter och offentliga rum. Vid om- eller nybyggnation av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter ska dessutom 1 % av byggkostnaden gå till konstnärlig gestaltning.

Konstinköp inom den kommunala förvaltningen är delegerat till Kultursamordnaren, som ska ta besluten i samråd med kommunens Konstgrupp.

Inköp ska ske av professionella och/eller yrkesverksamma konstnärer. Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt.

Aktuella projekt

Emmaboda kommun arbetar med att konstnärligt gestalta stationsområdet i Emmaboda centralort på tema Vilhelm Moberg. Hans cykel, böckerna och citat från texterna kommer att vara i fokus.

Som ett led i detta kunde Åsa Jungnelius skulptur Monument på Centrumtorget i Emmaboda invigas onsdagen den 11 maj 2016 utav kommunalrådet Ann-Marie Fagerström och Bertil Valliens konstverk Albin och Pegasus kunde renoveras och nymonteras i Boda glasbruk hösten 2018, se bild ovan.

Till toppen