Offentlig konst

Electric Boogie av och med Magnus Gustavsson

Electric Boogie av och med Magnus Gustavsson

Konstinköp görs regelbundet till kommunens verksamheter och offentliga rum. Vid om- eller nybyggnation av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter ska dessutom 1 % av byggkostnaden gå till konstnärlig gestaltning.

Konstinköp inom den kommunala förvaltningen är delegerat till Verksamhetschefen för kultur.

Inköp ska ske av professionella och/eller yrkesverksamma konstnärer. Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt.

Nyligen genomförda projekt

Intryck och Avtryck - takmobiler av Johanna Strand 2022
Bjurbäckskolans låg - och mellanstadium, Emmaboda.

Electric Boogie - muralmålning av Magnus Gustavsson 2020
Vilhelm Mobergsgymnasiets matsal, Lindås.

Hann han me´? - bronsskulptur av Björn Jäderås 2020
Det universella biblioteket - citat av Moberg av FA+ 2020
Mobergs cykel i brons samt granitcitat vid Emmaboda station.

På gång

Offentlig utsmyckning av kommunhusets personalcafeteria 2023.

Emmabodamöbeln - konstnärlig formgivning av rastplatsmöbler till riksväg 25 Eriksmålarondellen 2023.

Konstverket Albin och Pegasus monteras med kran

Bertil Valliens Albin och Pegasus remonteras i Boda glasbruk 2018.

Till toppen