Offentlig konst

Electric Boogie av och med Magnus Gustavsson

Electric Boogie av och med Magnus Gustavsson på Vilhelm Mobergsgymnasiet, Lindås (Industriteknik)

Konstinköp görs regelbundet till kommunens verksamheter och offentliga rum. Vid om- eller nybyggnation av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter ska dessutom 1 % av byggkostnaden gå till konstnärlig gestaltning.

Konstinköp inom den kommunala förvaltningen är delegerat till Verksamhetschefen för kultur.

Inköp ska ske av professionella och/eller yrkesverksamma konstnärer. Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt.

Nyligen genomförda projekt

#emmabodaivårahjärtan - fyra planglasbearbetningar av Hanna Hansdotter - offentlig utsmyckning av kommunhusets personalcafeteria 2023.

Intryck och Avtryck - takmobiler av Johanna Strand 2022
Bjurbäckskolans låg - och mellanstadium, Emmaboda.

Electric Boogie - muralmålning av Magnus Gustavsson 2020
Vilhelm Mobergsgymnasiets matsal, Lindås.

Hann han me´? - bronsskulptur av Björn Jäderås 2020
Det universella biblioteket - citat av Moberg av FA+ 2020
Mobergs cykel i brons samt granitcitat vid Emmaboda station.

Emmabodamöbeln - Tidens konturer av Johanna Strand, konstnärlig formgivning av rastplatsmöbler till riksväg 25 Eriksmålarondellen 2023.

Konstverket Albin och Pegasus monteras med kran

Bertil Valliens Albin och Pegasus remonteras i Boda glasbruk 2018.