Berättelserna

Emmabodas kulturarv har sina rötter i glasbrukstraditionen samt i den utvandrarbygd som Vilhelm Moberg så framgångsrikt beskrev i sina romaner.

Redan under sen medeltid hade Dackefejden sitt ursprung i trakterna kring Vissefjärda i södra delen av kommunen, där Nils Dacke bodde. Dacke och andra bönders växande missnöje med Stockholms lagar och skatter sporrade dem till det historiska upproret.

Vilhelm Moberg föddes på ett soldattorp i byn Moshultamåla. Det var hans uppväxt här och den nära kontakten till miljöerna och människorna som gav honom inspiration till hans författarskap. Årligen arrangeras En dag med Moberg i samarbete med Vilhelm Mobergs-Sällskapet med föreläsningar, visningar med mera.

Information om En dag med Moberg

Till toppen