Musik

Publikhav på en konsert.

Musiken i Emmaboda är stark. Vi har en mängd olika musiktyper från modernt till musikkårer.

Till toppen