Regional kulturpolitisk konferens i Emmaboda 26/10

Tema: Perspektiv på och utmaningar
runt barn och ungas kulturutövande

Emmaboda kommun, Årets Kulturkommun 2022, bjuder tillsammans med Region Kalmar län in till en regional kulturpolitisk konferens på temat Perspektiv på och utmaningar runt barn och ungas kulturutövande. Inbjudna deltagare till konferensen är regionala och kommunala politiker och ansvariga tjänste-personer för skola och kultur.

Ur programmet:
Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst. Delar av Vilhelm Moberggymnasiets Musiktillägg och Emmaboda Kommunala Kulturskola uppträder.

Kl. 10:00 – 10:10 Emmaboda kommun hälsar välkomna.

Kl. 10:10 - 11:00 Perspektiv på barn och ungas kulturutövande
Föreläsning av prof. Mats Trondman, LNU. Vad är estetiskt kulturutövande? Hur omfattande är barns och ungdomar kulturutövande? Och hur är det relaterat till kulturkonsumtion och idrottsutövande? Hur är
(och bör) det vara organiserat? Om möjlighetsstrukturer för kulturutövning. Vilka är kulturutövandets betydelser i barns och ungas liv - dess egenvärden och mervärden. Vad innebär ett kulturellt entreprenörskap för barns- och ungas kulturutövande?

• Kl. 11:00 - 12:00 Kulturens betydelse för den unga hjärnan
Föreläsning av prof. emeritus Gunnar Bjursell. ”The Cultural Brain Initiative” är en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.

• Kl. 12:00 - 13:00 Lunch och stipendieutdelning med Region Kalmar.

• Kl. 13:00 – 14:00 Inspiration/exempel från kommuner i länet och landet
Lars Hammar och Gerrit Schwere presenterar sitt arbete kring profiltid i skolan och hur de har jobbat med att nå ut på landsbygden.
Karin Seebass och Ann Milesson presenterar Torsås arbete med Kultur på recept.
Halmstad kommuns arbete med kulturformer för barn och unga.

• Kl. 14:00 – 14.45 Panelsamtal och öppna reflektioner med
Malin Anell (C), Regionala utvecklingsnämnden Kalmar län;
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden Kalmar län;
Maia Dahlberg (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden Kalmar kommun;
Maria Robertsson (C), ordförande Kultur- och fritidsnämnden Mönsterås kommun; Emma Åhlander Hansson (M), ordförande Bildningsnämnden Emmaboda kommun samt Anna Bodjo (MP), ledamot Kommunstyrelsen Västerviks kommun.

Konferensen äger rum i Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8 i Emmaboda. Ett samarrangemang mellan Emmaboda kommun och Region Kalmar.

Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.