#emmabodaivårahjärtan

Hanna Hansdotter #emmabodaivårahjärtan

Två bilder på konstverket #emmabodaivårahjärtan (detalj).

Konstverk av Hanna Hansdotter är invigt

Personalcafeterian i kommunhuset i Emmaboda har varit i behov av renovering i flera år. I samband med ommålning, nya ytskikt och förbättrat kök genomfördes en upphandling av utsmyckning.

En arbetsgrupp av personalrepresentanter har arbetat med cafeterians utformning och val av konst. Fyra konstnärer la förslag och vinnare blev konstnären Hanna Hansdotters väggkonst av glas #emmabodaivårahjärtan - en hyllning till förändring och samverkan.

Hanna har skapat verket av planglas som smälts över en järnform, i samverkan med Glasteknik i Emmaboda. Nu kommer personal, politiker och besökare i kommunhuset att kunna ta del av verket under lång tid framöver. Läs gärna Hannas egna tankar om verket nedan!

Hanna Hansdotter

Hanna Hansdotter i ateljén i The Glass Factory.

#emmabodaivårahjärtan

Hanna Hansdotter 2023:

- Cafeterian är vårt kollektiva hem. Jag ser det offentliga rummet som vårt kollektiva hem där konsten utgör möjligheter att förstärka relationen mellan människor och de platser vi delar. En plats definieras av dess fysiska, sociala och kulturella identitet och gestaltning medför en möjlighet att utöka våra delade värden. Cafeterian är en självklar social plats med en tydlig funktion.

Mina skulpturer är ofta formstarka, tydliga med ett direkt tilltal. Jag arbetar återkommande med tankar om det kroppsliga och mina objekt kombinerar det fläskigt bröliga med det elegant glammiga. Främst har jag arbetat med att svetsa formar av järn som jag blåser glas i. Resultatet är vällande glaskroppar där känslan av rörelse är essentiell. Arbetet tar avstamp i glasets starka industriella tradition där tanken om repetition har varit central.

Jag ville manipulera befintliga produktionsmetoder utifrån ett postindustriellt perspektiv och skapa verk som andades både tradition och framtid. Med den starka glasindustri som utgjort samhällena runt glasriket har spetskunskapen inom området utvecklats.

Under hösten 2022 började jag utforska möjligheterna med att överföra dessa uttryck på väggverk. Jag har då svetsat galler som jag tillsammans med Glasteknik i Emmaboda har slumpat glas över (värma upp t.ex. en glasskiva över något så den böjs). Resultatet blir taktila väggskivor. I Emmaboda har produktionen av planglas varit central med hög kompetens och vidareutveckling av planglaset och dess funktionsområden. Jag vill vara en del av att utveckla planglasets potential som material i offentlig miljö.

Jag har abstrakt tolkat Emmaboda i våra hjärtan genom att göra en
installation av planglas. Installationen heter #emmabodaivårahjärtan och är en hyllning till förändring och samverkan. Hjärtat blir en symbol och ett mönster som utgör verket. Installationen består av fyra taktila glasskivor.

Min förhoppning är att installationen kommer väcka både nyfikenhet och glädje och jag hoppas att verket ska identifiera platsen lång tid framöver.

Hanna Hansdotter
Till toppen