JÄRNVÄGEN FYLLER 150 ÅR

Järnvägen 150 år

Kommunerna går samman för att fira Carlskrona - Wexiö Jernväg (CWJ) och Kalmar Jernväg (KJ) 150 år 1874-2024

Ett ångtåg kommer att trafikera banorna och kommunerna mellan Växjö och Kalmar samt Växjö och Karlskrona den 10 och 11 augusti.

Nu tillkännager vi firandet av 150-årsjubileet för invigningen av Carlskrona - Wexiö Jernväg (CWJ) och Kalmar Jernväg (KJ). För att hedra denna betydelsefulla milstolpe i vår järnvägshistoria kommer ett äkta ångtåg att åter trafikera järnvägsbanorna och alla dess stationer.

Lördagen den 10 augusti trafikerar tåget sträckan Växjö-Kalmar t.o.r. och söndagen den 11 augusti trafikerar sträckan Växjö-Karlskrona t.o.r. Allmänheten bjuds in att boka biljetter. Biljetterna släpps den 17 juni. Under helgen anordnar varje kommun egna lokala arrangemang för att uppmärksamma jubileet.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Växjö kommun, Lessebo kommun, Nybro kommun, Kalmar kommun, Karlskrona kommun och Emmaboda kommun.

Mer information om ångtåget på www.nassjojarnvagsmuseum.se Länk till annan webbplats.

- - -

För mer information om arrangemanget kontakta:

Bo-Eddie Rossbol, arrangemangsansvarig
telefon: 070-674 24 87

- - -

Stationer - tåget kommer att trafikera följande stationer

Lördag 10 augusti

Växjö • Hovmantorp • Lessebo • Emmaboda • Örsjö • Nybro • Trekanten • Smedby • Kalmar t.o.r.

Söndag 11 augusti

Växjö • Hovmantorp • Lessebo • Emmaboda • Vissefjärda • Holmsjö • Karlskrona t.o.r

För aktuell tidtabell se www.nassjojarnvagsmuseum.se Länk till annan webbplats.

Kort historik

Växjö fick anslutning till Södra stambanan 1865 när Växjö - Alvesta Järnväg (WAJ) öppnades. Nästa steg blev att förbinda Växjö med Östersjöstäderna Kalmar och Karlskrona. I synnerhet var behovet av en järnväg till den viktiga örlogsstaden Karlskrona av militära skäl stort.

I oktober 1863 kallar staten till möte med de orter som var berörda för att besluta om åtgärder i syfte att anlägga en järnväg mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö med en förgreningspunkt inom Vissefjärda socken. Från och med då får projektet för förgreningspunkten namnet Emmaboda, precis 57 km från Växjö, Kalmar och Karlskrona. Sent år 1871 kunde byggandet av en bana från Växjö via Emmaboda till Karlskrona med en grenbana från Emmaboda mot Kalmar börja. Under byggnadstiden var cirka 1100 man sysselsatta på Kalmarbanan och cirka 1400 man på sträckan Karlskrona-Växjö.

I augusti 1874 kunde Carlskrona - Wexiö Jernväg (CWJ) och Kalmar Jernväg (KJ) invigas av kungaparet Oscar II och drottning Sofia. Festtåget drogs av två lokomotiv, prydda med flaggor och blommor och bestod av en öppen och tre täckta kungliga vagnar samt dessutom tretton vanliga passagerarvagnar och slutligen en godsvagn. Alla stationer längs linjen var smyckade med blommor och grönt och alla var besökta av ett myller av folk från trakten.