Policy och riktlinjer för offentlig konst i Emmaboda kommun

Detalj från Björn Jäderås bronscykel till minne av Vilhelm Moberg

Ny policy antogs av kommunfullmäktige den 211025

Emmaboda kommuns tidigare konstpolicy har uppdaterats och anpassats sedan Region Kalmar nyligen uppdaterade sin.

Nedan finner du länkar till Emmaboda kommuns konstpolicy, Region Kalmars konstpolicy samt till beslutet i kommunfullmäktige.