Skrivsommar 2022

Skrivsommar - en blomma och en bok

Kulturrådet beviljar anslag för en fortsättning

Emmaboda kommuns kulturenhet har idag beviljats fortsatt stöd för sin satsning Skrivsommar, där ungdomar får utvecklas som skribenter. Projektet genomförs i samarbete med Litteraturnod Vimmerby och övriga intresserade kommuner i länet, med Emmaboda som projektägare. Kulturrådet har beviljat Emmaboda kommun 160 000 kr för 2022.

- Att utveckla läs- och skrivintresset ligger i linje med Bildningsnämndens mål och med den kommunala och regionala kulturplanen, säger kommunens kulturchef Jan Dzedins.
- På det här sättet investerar vi i ungdomar och framtiden samtidigt som statliga medel tillförs kommunen och regionen. Emmaboda kommun har ett litterärt arv att förvalta och det här är ett av de sätt som vi gör det på.

Sommaren 2021 genomfördes det första Skrivsommar-projektet i Kalmar län i samarbete med Mörbylånga kommun. Under ledning av regionförfattaren Ami Andersson från Litteraturnod Vimmerby skapade ungdomarna texter av olika slag. I december lanseras texterna i boken Bara för en stund.

- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.