Emmaboda är Årets Kulturkommun 2022

Glada människor Jan Dzedins

Utsågs av fackförbundet Visions jury den 25 november

Under en direktsänd webbgala, där 2021 års Kulturkommun Mölndal stod som värd tillsammans med Fackförbundet Visions jury, utnämndes Emmaboda kommun till Årets Kulturkommun 2022.

Motivering Årets kulturkommun 2022:
Årets kulturkommun har skapat en framtida vision som präglas av innovation på samma gång som kommunen tar tillvara sitt industriella kulturarv.

Här har man en bred kultursyn och använder kulturen både som en strategi för livslång hälsa och som ett redskap för att marknadsföra besöksnäringen. Invånarna får ta del av såväl spetskultur som av bredare kultursatsningar.

Politikerna i kommunen tar kulturen på stort allvar. Det visar de genom att betona vikten av en fri kultur och genom dagliga och långsiktiga ekonomiska satsningar.

Särskilt imponerar det att kommunen under pandemin har fortsatt sitt arbete för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla, inte minst genom tydliga barn- och ungdomssatsningar, med goda resultat.

Vision utser med stolthet Emmaboda till Årets kulturkommun 2022.

Kommunens kulturchef Jan Dzedins hade samlat bl.a. kommunalråd Johan Jonsson, kommunchef Anders Svensson, Bildningsnämndens ordförande Emma Åhlander Hansson, vice ordförande Jan-Olov Jäghagen, museichef Ulf Ogenbrant, kulturskolechef Ann-Charlotte Odlingson, och Bildningsförvaltningens chef Lennart Werner m.fl. i kommunhuset och gruppen kunde under stor spänning, följt av jubel, ta emot utnämningen.

Priset är ett vandringspris, ett glasäpple passande nog, tillverkat av konstnären Rune Strand. Dessutom får Emmaboda en liten trädplantering i Afrika, söder om Sahara. Läkarmissionen ombesörjer att träd planteras för att förhindra att Sahara breder ut sig till följd av skövling och klimatförändringar. Men utnämningen betyder inte minst ett nationellt fokus på det arbete inom kultur som finns i kommunen.

Jan Dzedins, kulturchef Emmaboda kommun:
- Det är ett arbete under många år som leder fram till det här uppmärksammandet. Alla som har arbetat och arbetar med kultur i Emmaboda, ideell som professionell, politiker som lekman, ska ta åt sig och glädjas åt detta. Den kulturplan vi gjorde för fyra år sedan bär nu frukt och, ja, vi har lyckats satsa på barn och ungdom, föreningsstöd och Kultur & hälsa, trots pandemiåret. Det är med stor glädje vi tar emot det här priset och vi ser fram emot ett härligt 2022 då vi ska ta fram en ny kulturplan!

Följande sju kommuner var nominerade i år: Emmaboda, Eslöv, Gislaved, Skara, Stockholm, Strömstad och Vingåker.

Kulturchef Jan Dzedins listar här något av allt det som hänt kulturpolitiskt i Emmaboda kommun under 2021:

- Kulturskolan har börjat arbeta med slöjd och har fortsatt förankrat sig i skolan
- skolbiblioteken har utarbetat en ny strategi ihop med grundskolan
- uppfyllde sin skolkulturgaranti trots corona genom scenkonst utomhus (dans/teater/författarbesök)
- kombinerade natur och kultur genom Väsenvandringar för 750 skolelever i projektet Luften är fri

- ökade studieförbunds- och föreningsanslagen med 32%
- genomförde SKRIVSOMMAR för ungdomar med Litteraturnod Vimmerby
- genomförde EN DAG MED MOBERG med Vilhelm Moberg-sällskapet
- fick ett massivt medialt genomslag för utställningen UTVANDRARNA i Duvemåla i samarbete med SF Studios
- har inrättat ny barn- och ungdomsavdelning och en separat konsthall i Emmaboda Bibliotek
- har inrättat ett ungdomskulturstipendium utöver arbetsstipendiet
- har omstrukturerat ekonomi och redovisning för The Glass Factory och fått ett treårigt stöd för arbete med glassamlingen
- genomför ett demokratiprojekt med film som medie i åk.1, 2, 4 och 8
- har inrättat en årlig stödanordning för lovaktiviteter och avsatt 100 000 kr årligen till satsningar inom Hälsa och kultur

- - -

Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.