Synpunkter och klagomål inom Socialförvaltningen

Information om synpunkts- och klagomålshantering inom socialförvaltningens verksamheter

Vi som arbetar inom Socialförvaltningenb är angelägna om att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför och de kontakter vi har i vår verksamhet. För att vi ska kunna bli ännu bättre är det viktigt att vi får synpunkter på vårt arbete, både positiva och negativa.
Vi anser att alla synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Din synpunkt är viktig

Det är viktigt för oss att få reda p när det finns klagomål så att vi kan åtgärda, förbättra och ställa till rätta det som blivit fel.

Vårt mål är att lösa problem när de uppstår. Vi kan då förklara vad som blivit fel eller varför ett visst beslut har fattats. Vi tar även emot anonyma synpunkter.

Det finns olika sätt att lämna in synpunkter/klagomål kring olika situationer inom äldreomsorg, funktionsstöd, individ- och familjeomsorg, integration och kommunal hälso- och sjukvård.

  • Vänd er i första hand till berörd personal för enkelhetens och snabbhetens skull.
  • Till enhetschefen för enheten.
  • Via e-tjänster och blanketter på Emmaboda kommuns hemsida, adressera till socialnämnden
  • Via länken nedan

Synpunkts- och klagomålsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur behandlas inkommen synpunkt

Vi tar emot synpunkter både muntligen och skriftligen. En inlämnad synpunkt behandlas som allmän handling. En allmän handling är offentlig och kan lämnas ut om någon frågar efter den. Detta gäller inte sekretessbelagda handlingar.

I samband med att du lämnar in din synpunkt medger du att Emmaboda kommun behandlar ärendet i enlighet med Dataskyddsförordningen (DPR).