Avgifter och regler

Här kan du ta del av de avgifter och regler som hör till Bildningsförvaltningens ansvarsområden.

Emmaboda kommun tillhandahåller service och tjänster som i många fall är kostnadsfria, ett antal verksamheter är dock belagda med avgifter. För dessa verksamheter finns det taxor som är politiskt beslutade.

  1. Barnomsorg
  2. Kulturskola