Grundskola och fritidshem

Pennor i olika färger

Vi har fem stycken F-6 skolor inklusive fritidshem, Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskola.

Aktuellt


  • Viktig information


    Fjärrundervisning från och med tisdag den 15 december till och med fredag den 8 januari 2021.


  • Nationella prov läsåret 20/21


    De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.
Till toppen