Elevhälsa

Händer som formar ett hjärta

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra. Elevhälsan i Emmaboda kommun består av ett centralt elevhälsoteam.

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du är barn, tonåring eller förälder och har frågor kring sådant som gäller skolgång, hälsofrågor och om hur du mår.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd och följer både din hälsa, lärande och utveckling.

  1. Centrala barn- och elevhälsan
  2. Skoldatatek
  3. Elevhälsans medicinska insats