Bygga, bo & miljö

Hjälp för dig som vill veta mer om bygglov, anmälan och andra byggfrågor.

Information om avlopp, dricksvatten, ledningsnät, avgifter och dagvatten.

Sophämtning, information om el, fjärrvärme, värmepumpar, energi­rådgivning och energideklaration.

Sopsortering och hjälp att hitta återvinningscentraler nära dig.

Din hälsa påverkas av många saker till exempel av maten du äter och miljön du befinner dig i.