Bygga, bo & miljö

Hjälp för dig som vill veta mer om bygglov, anmälan och andra byggfrågor.

Information om avlopp, dricks-vatten, ledningsnät, avgifter  och dagvatten.

Information om el, fjärrvärme, värmepumpar, energirådgivning och energideklaration.

Sophämtning, sopsortering och hjälp att hitta återvinnings-centraler nära dig.

Din hälsa påverkas av många saker t ex maten du äter och miljön du befinner dig i.

Emmaboda är kommunen för dig som söker ett boende i en miljö med hög kvalitet. För familjen är det tryggt och enkelt att bo i Emmaboda.

Information om sjöar, vattendrag och
kalkning. Gällande regler om skötsel av samhällsnära skog, allemansrätten och planteringar.

Information om Lantmäteriärenden,
lediga tomter till försäljning och kommunens abete med fysisk planering.

Gällande regler kring systematiskt brandskyddsarbete, sotning, att elda utomhus och fyrverkerier. Information om brandvarnare, kaminer och eldstäder.

Det är viktigt att du vid val av kemikalier väljer produkter gör minst skada på människor, djur och miljö.

Här hittar du senaste nytt gällande bygga, bo  och miljö.