Bygga, bo & miljö

Hjälp för dig som vill veta mer om bygglov, anmälan och andra byggfrågor.

Information om avlopp, dricksvatten, ledningsnät, avgifter och dagvatten.

Information om el, fjärrvärme, värmepumpar, energirådgivning och energideklaration.

Sophämtning, sopsortering och hjälp att hitta återvinningscentraler nära dig.

Din hälsa påverkas av många saker till exempel av maten du äter och miljön du befinner dig i.