Bygga, bo & miljö

Hjälp för dig som vill veta mer om bygglov, anmälan och andra byggfrågor.

Information om avlopp, dricksvatten, ledningsnät, avgifter och dagvatten.

Vill du veta vad som gäller för brandskydd och sotning hittar du det här.

Sophämtning, information om el, fjärrvärme, värmepumpar, energi­rådgivning och energideklaration.

Sopsortering och hjälp att hitta återvinningscentraler nära dig.

Din hälsa påverkas av många saker till exempel av maten du äter och miljön du befinner dig i.

Emmaboda är kommunen för dig som söker ett boende i en miljö med hög kvalitet. För familjen är det tryggt och enkelt att bo i Emmaboda.

Information om sjöar, vattendrag och
kalkning. Regler om skötsel av samhällsnära skog, allemansrätten och planteringar.

Information om Lantmäteriärenden,
lediga tomter till försäljning och kommunens arbete med fysisk planering.

Här hittar du information om sophämtning, avfall, slamtömning och källsortering.

Det är viktigt att du vid val av kemikalier väljer produkter gör minst skada på människor, djur och miljö.

Här hittar du senaste nytt för bygga, bo  och miljö.