Omsorg, stöd & hjälp

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Ibland kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Här kan du läsa om stöd och hjälp som man kan få bland annat av god man eller ställföreträdare.

För dig som har behov av stöd i din vardag.

Du som har en funktions-nedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar vardagen.

Vänder sig till dig som bor på särskilt boende eller grupp-bostad samt till dig som bor i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården.

  1. Socialtjänsten skapar möjligheter för att en aktiv meningsfull samvaro finns för människor i alla åldrar.

Känner du dig rädd, hotad, isolerad,   kontrollerad eller blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?  Du kan få hjälp!

Om du upplever att du eller någon i din närhet har problem med missbruk och beroende kan du få  stöd och hjälp.  

Vi arbetar för att vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun

Livet kan ibland kännas tufft och jobbigt. Man längtar efter en lösning så man kan komma på rätt spår igen - känna sig glad och trivas.

Information om viktiga telefonnummer vid olycka eller kris och hur du kan förbereda dig och agerar vid en olycka.
Kommunens och frivilliga organisationers arbete med trygg- och säkerhetsfrågor.

Här hittar du senaste nytt gällande omsorg, stöd och hjälp.