Omsorg, stöd & hjälp

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Ibland kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Här kan du läsa om stöd och hjälp som man kan få.

För dig som har behov av stöd i din vardag.

Du som har en funktionsned-sättning kan få stöd och hjälp som underlättar vardagen.

Vänder sig till dig som bor på särskilt boende eller grupp-bostad samt till dig som bor i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården.

  1. Socialtjänsten skapar möjligheter för att en aktiv meningsfull samvaro finns för människor i alla åldrar.