Kommun & politik

Sök politiker, lämna medborgarförslag/synpunkt. Läs om vilka nämnder kommunen har.

Här hittar du bland annat e-tjänster och blanketter, information om hur du flyttar hit och jobb hos oss.

Inkluderar jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Information om var och hur du kan få tillgång till kommunens allmänna handlingar.

Bidrar med kunskap och engagemang om vår hälsa och miljö.

Valresultat, antal invånare och hur pengarna i vår kommun hanteras. Sök även i vårt kartsystem och bland styrande dokument.

Medborgare, massmedia och andra nyfikna: ett par klick bort hittar du foton, pressmeddelanden och trycksaker.

Här hittar du kommunens olika politiska forum, förvaltningar, bolag och sitt räddningstjänstförbund.

Så här arbetar kommunen med att förbereda sig för eventuella kriser som kan störa viktiga samhällsfunktioner och stöd till utsatta.

Information om våra vänorter, kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Här hittar du senaste nytt gällande kommun och politik.