Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2021-2022

Hösttermin 2021

Måndag 23 augusti - onsdag 22 december

Vårtermin 2022

Tisdag 11 januari – fredag 17 juni (OBS! eleverna börjar onsdag 12 januari)

Lovveckor

Måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44, höstlov)
Måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8, sportlov)
Tisdag 19 april – fredag 22 april (vecka 16, påsklov)

Lovdagar

Fredag 27 maj (klämdag Kristi himmelfärdsdag)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan (Skolan håller stängt)

HT 2021 måndag 20 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2021 fredag 3 december
VT 2022 tisdag 11 januari
VT 2022 fredag 18 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
VT 2022 onsdag 25 maj

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2021 måndag 20 september
VT 2022 tisdag 11 januari

Till toppen