Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2018-2019

Hösttermin 2018: måndag 20 augusti – torsdag 20 december

Vårtermin 2019: tisdag 8 januari – fredag 14 juni

Lovveckor:
måndag 29 oktober – fredag 2 november (vecka 44, höstlov)
måndag 18 februari – fredag 22 februari (vecka 8, sportlov)
tisdag 23 april – fredag 26 april 2019 (vecka 17, påsklov)

Lovdagar:
31 maj
7 juni
Kompetensutvecklingsdagar för skolan: (skolan håller stängt)

HT 2018 torsdag 20 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2018 torsdag 29 – fredag 30 november
VT 2019 måndag 7 januari
VT 2019 tisdag 19 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola: (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2018 torsdag 20 september
VT 2019 tisdag 19 mars

Läsårstider för barn och elever läsåret 2019-2020

Läsårstider för barn och elever läsåret 2017-2018