Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2023-2024

Hösttermin 2023

Måndag 21 augusti - torsdag 21 december

Vårtermin 2024

tisdag 9 januari – fredag 14 juni

Lovveckor

Måndag 30 oktober – fredag 3 november (vecka 44, höstlov)
Måndag 19 februari – fredag 23 februari (vecka 8, sportlov)
Tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14, påsklov)

Lovdagar

Fredag 10 maj (klämdag Kristi himmelfärdsdag)
Fredag 7 juni (klämdag Nationaldagen)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan (Skolan håller stängt)

HT 2023 måndag 18 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2023 fredag 1 december
VT 2024 måndag 8 januari
VT 2024 fredag 15 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
VT 2024 onsdag 8 maj

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2023 måndag 18 september
VT 2024 måndag 8 januari