Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2020-2021

Hösttermin 2020

Tisdag 18 augusti - fredag 18 december

Vårtermin 2021

Fredag 8 januari – fredag 11 juni

Lovveckor

Måndag 26 oktober – fredag 30 oktober (vecka 44, höstlov)
måndag 22 februari – fredag 26 februari (vecka 8, sportlov)
tisdag 6 april – fredag 9 april 2021 (vecka 14, påsklov)

Lovdagar

Fredag 14 maj (klämdag Kristi himmelfärdsdag)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan (Skolan håller stängt)

HT 2020 torsdag 17 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2020 torsdag 26 och fredag 27 november
VT 2021 torsdag 7 januari
VT 2021 måndag 15 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2020 torsdag 17 september
VT 2021 torsdag 7 januari

Till toppen