Dela sidan på sociala medier

Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2017 - 2018

HÖSTTERMIN 2017: måndag 21 augusti – torsdag 21 december

VÅRTERMIN 2018: måndag 8 januari – fredag 15 juni
Tisdag 9 januari för alla elever

LOVVECKOR:
måndag 30 oktober – fredag 3 november (vecka 44, höstlov)
måndag 19 februari – fredag 23 februari (vecka 8, sportlov)
tisdag 3 april – fredag 6 april 2018 (vecka 14, påsklov)

LOVDAGAR:
30 april
11 maj

KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR FÖR SKOLAN: (skolan håller stängt)
HT 2017 torsdag 21 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2017 torsdag 30 november - fredag 1 december
VT 2018 måndag 8 januari
VT 2018 tisdag 6 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

STUDIEDAGAR FÖR FRITIDSHEM: (fritidshemmen stängda)
HT 2017 tisdag 15 augusti
VT 2018 måndag 8 januari

KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR FÖR FÖRSKOLAN: (förskolan är stängd)
HT 2017 torsdag 21 september
VT 2018 fredag 23 mars