Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2024-2025

Hösttermin 2024

Måndag 19 augusti - fredag 20 december

Vårtermin 2025

torsdag 9 januari – fredag 13 juni

Lovveckor

Måndag 28 oktober – fredag 1 november (vecka 44, höstlov)
Måndag 17 februari – fredag 21 februari (vecka 8, sportlov)
Tisdag 22 april – fredag 25 april (vecka 14, påsklov)

Lovdagar

Fredag 2 maj (klämdag efter Första maj)
Fredag 30 maj (klämdag efter Kristi himmelfärds dag)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan (Skolan håller stängt)

HT 2024 måndag 16 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2024 måndag 2 december
VT 2025 fredag 14 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2024 måndag 15 augusti
VT 2025 tisdag 7 januari
VT 2025 fredag 14 mars