Edlevo och edWise - Barnomsorg och skola i app och på webben

App och e-tjänst för vårdnadshavare med barn i alla Emmabodas kommunala förskolor, fritidshem och skolor.

I Edlevo app får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande ditt barn/elev i förskola, fritidshem och skola.

Ladda hem appen Edlevo via Google Play eller App Store.

Ladda ner Edlevo från Google Play, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ladda ner Edlevo från App Store Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att ladda ner och använda dig av appen kan alla funktionerna nås via denna länk till Edlevo. Även här loggar du in med Bank-ID:

Edlevo via webbläsare, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner om hur du använder appen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väljer du att använda Edlevo via webbläsare rekommenderar vi att du ändå laddar ner appen och aktiverar notifieringar, så du får "pling" i telefonen när det finns meddelanden.

För att logga in i edWise måste man som vårdnadshavare gå via kommunens webbsida. Använd inloggningslänken www.emmaboda.se/edwise Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att logga in i appen och edWise krävs BankID. Har du inte möjlighet att använda appen/edWise, eller om du inte har något BankID, så kontaktar du aktuell förskola/fritidshem/skola.

Funktioner i appen:

 • Hantering av kontaktuppgifter
 • Anmäla/Meddela frånvaro - Gäller förskola/fritidshem och skola åk F-9. Vårdnadshavare till gymnasieelever kontaktar fortfarande skolan per telefon
 • Ansökan om ledighet (skola)
 • Skolschema
 • Barnschema och meddela ledighet
 • Bokning av utvecklingssamtal (förskola och skola)
 • Ansökan om modersmålsundervisning
 • Studieplan (gymnasium)
 • Få notiser och se meddelanden/nyheter från barnets/elevens förskola/fritidshem/skola
 • Avsluta placering (förskola/fritidshem)
 • Svara på platserbjudande (förskola)

edWise - här ligger tillsvidare följande funktioner kvar:

 • Ansökan om plats (förskola/fritidshem)
 • Lämna inkomstuppgifter
 • Elevdokumentation

Kontaktuppgifter

Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja "Visa fullständig profil". Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-postadress för att kunna ta del av information som förskola, fritidshem och skola skickar ut.

Det är viktigt att varje vårdnadshavare lägger in sina kontaktuppgifter och vid förändringar uppdaterar dessa så fort som möjligt.

Frånvaroanmälan

Här finns tillgång till Frånvaroanmälan och Anmäld frånvaro för att se vilken frånvaro som gjorts för dina barn.
Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst för skolelev går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavare. SMS och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas.
Funktionen frånvaroanmälan är inte tillgänglig för elever under sommarlov eftersom ingen klassplacering finns då.

Så anmäler du frånvaro i Edlevo App:

 • Tryck på frånvaro och därefter frånvaroanmälan.
 • Välj period:
  Välj Heldag för frånvaroanmälan en hel dag, exempelvis vid sjukdom. Det går att anmäla för innevarande dag samt morgondagen. Är barnet sjukt flera dagar måste du göra en ny frånvaroanmälan, eller välj Tidsbestämd för planerad frånvaro enstaka timmar, exempelvis vid tandläkarbesök.
 • Tryck på Skicka frånvaro.

Du kan gå in på Frånvaro/Anmäld frånvaro för att justera tidigare anmäld frånvaro.

Ledighetsansökan

Du kan ansöka om ledighet upp till 10 dagar under ett läsår digitalt. Här skapar du och skickar in ledighetsansökan. Efter att ha skickat in ansökan är den synlig i pågående ansökningar. När mentor eller rektor har beviljat eller avslagit ansökan, får samtliga vårdnadshavare en notifiering och kan gå in i Edlevo app för att se beslut och eventuell kommentar.

Skolschema

Här visas skolschemat för ditt barn som har en placering i skola. Dagens datum visas med ämne och klockslag för respektive lektion. Du kan trycka vidare för att se andra dagar eller veckor (kommande eller föregående veckor).

Barnschema

Välj vilket barn du vill registrera schema för (schema måste registreras för varje barn).

 • Klicka på Barnschema och därefter Registrera.
 • Välj den vecka du vill registrera schema för.
 • Ange dagar och tider då ditt barn kommer att vara i verksamheten. OBS! Gäller det fritidshem och barnet ska vara i verksamheten både före och efter skoltid behöver 2 tider registreras. Detta gör du genom att trycka på plustecknet för aktuell dag.
 • Vill du registrera schema för flera veckor, upprepa steg 2 och 3. Vill du lägga samma schema för flera veckor (max 20 veckor), klicka på Upprepa vecka, välj sedan vilken/vilka veckor du vill kopiera det till.
 • Klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor.
 • Gäller samma schema för syskon, markera namn under Kopiera schema till syskon.
 • Klicka på Skicka in.

OBS! Schema som gäller för barnomsorg på obekväm tid (helgfri måndag-fredag 05:00-06:00 och 18:00-23:00) lämnas på blankett. Kontakta administratör på aktuell enhet.

Bokning utvecklingssamtal

Förskolan/skolan lägger ut ett antal tider som blir bokningsbara. Så fort en av tiderna bekräftas av en vårdnadshavare så tas den tiden bort för övriga vårdnads­havare. På så vis kommer bara aktuella tider finnas tillgängliga för dig som vårdnadshavare. Tiderna är synliga först när pedagogen har gjort dem tillgängliga.

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs av dig som vårdnadshavare i appen Edlevo.
Skolan kommer behandla din ansökan och göra en bedömning om ditt barn uppfyller kraven för att beviljas modersmålsundervisning.
När din modersmålsansökan beviljats eller avslagits får du ett meddelande i appen Edlevo. Ett beslut om att ni beviljas modersmålsundervisning betyder inte med säkerhet att vi kommer kunna erbjuda modersmålsundervisning. Detta beror på antalet sökande och tillgången till lämplig lärare.
När ansökningstiden är stängd kan du se din ansökan, men inte göra ändringar.

Studieplan

Vårdnadshavaren ser sin elevs (gymnasium) studieplan, till dess att barnet fyllt 18 år.

Meddelanden/Nyheter

I appen Edlevo kan du som vårdnadshavare ta del av nyheter från skolan/förskolan. Du har även möjlighet att skicka meddelanden till barnens/elevernas pedagoger.

Meddelande från Emmaboda kommun skickas om elev har ogiltig frånvaro i skola eller information om registrering av lovplanering för förskola/fritidshem.

Svar på platserbjudande

För att svara på en erbjuden placering så klickar vårdnadshavaren på platserbjudandet. I denna vy ser vårdnadshavaren vilket från-och-med- datum platserbjudandet gäller ifrån. Vårdnadshavaren markerar ett av valen, om de vill Acceptera (tacka ja) eller Avböja (tacka nej) till platserbjudandet. Svar från 2 vårdnadshavare krävs.

Avsluta placering (barnomsorg)

När vårdnadshavaren önskar avsluta sitt barns placering på kommunens förskola eller fritidshem registreras detta i Edlevo app.

Tips! Lägg till www.emmaboda.se/edwise Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (denna sida) som bokmärke/favorit i din webbläsare.