Edlevo och edWise - Barnomsorg och skola i app och på webben

App och e-tjänst för vårdnadshavare med barn i alla Emmabodas kommunala förskolor, fritidshem och skolor.

I Edlevo app får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande ditt barn/elev i förskola, fritidshem och skola.

Ladda hem appen Edlevo via Google Play eller App Store.

Ladda ner Edlevo från Google PlayLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ladda ner Edlevo från App Store Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att ladda ner och använda dig av appen kan alla funktionerna nås via denna länk till Edlevo. Även här loggar du in med Bank-ID:

Edlevo via webbläsareLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Instruktioner om hur du använder appen Länk till annan webbplats.

För att logga in i edWise måste man som vårdnadshavare gå via kommunens webbsida. Använd inloggningslänken www.emmaboda.se/edwise Länk till annan webbplats.

För att logga in i appen och edWise krävs BankID. Har du inte möjlighet att använda appen/edWise , eller om du inte har något BankID, så kontaktar du aktuell förskola/fritidshem/skola.

Funktioner i appen:

 • Hantering av kontaktuppgifter
 • Anmäla/Meddela frånvaro - Gäller förskola/fritidshem och skola åk F-9. Vårdnadshavare till gymnasieelever kontaktar fortfarande skolan per telefon
 • Ansökan om ledighet (skola)
 • Skolschema
 • Bokning av utvecklingssamtal (förskola och skola)
 • Ansökan om modersmålsundervisning
 • Studieplan (gymnasium)
 • Få notiser och se meddelanden/nyheter från barnets/elevens förskola/fritidshem/skola
 • Avsluta placering (förskola/fritidshem)
 • Svara på platserbjudande (förskola)

edWise - här ligger tillsvidare följande funktioner kvar:

 • Ansökan om plats (förskola/fritidshem)
 • Barnschema
 • Elevdokumentation

Kontaktuppgifter

Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja "Visa fullständig profil". Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-postadress för att kunna ta del av information som förskola, fritidshem och skola skickar ut.

Frånvaroanmälan

Här finns tillgång till Frånvaroanmälan och Anmäld frånvaro för att se vilken frånvaro som gjorts för dina barn.
Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst för skolelev går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavare. SMS och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas.
Funktionen frånvaroanmälan är inte tillgänglig för elever under sommarlov eftersom ingen klassplacering finns då.

Ledighetsansökan

Du kan ansöka om ledighet upp till 10 dagar under ett läsår digitalt. Här skapar du och skickar in ledighetsansökan. Efter att ha skickat in ansökan är den synlig i pågående ansökningar. När mentor eller rektor har beviljat eller avslagit ansökan, får samtliga vårdnadshavare en notifiering och kan gå in i Edlevo app för att se beslut och eventuell kommentar.

Skolschema

Här visas skolschemat för ditt barn som har en placering i skola. Dagens datum visas med ämne och klockslag för respektive lektion. Du kan trycka vidare för att se andra dagar eller veckor (kommande eller föregående veckor).

Bokning utvecklingssamtal

Förskolan/skolan lägger ut ett antal tider som blir bokningsbara. Så fort en av tiderna bekräftas av en vårdnadshavare så tas den tiden bort för övriga vårdnads­havare. På så vis kommer bara aktuella tider finnas tillgängliga för dig som vårdnadshavare. Tiderna är synliga först när pedagogen har gjort dem tillgängliga.

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisinng görs av dig som vårdnadshavare i appen Edlevo.
Skolan kommer behandla din ansökan och göra en bedömning om ditt barn uppfyller kraven för att beviljas modersmålsundervisning.
När din modersmålsansökan beviljats eller avslagits får du ett meddelande i appen Edlevo. Ett beslut om att ni beviljas modersmålsundervisning betyder inte med säkerhet att vi kommer kunna erbjuda modersmålsundervisning. Detta beror på antalet sökande och tillgången till lämplig lärare.
När ansökningstiden är stängd kan du se din ansökan, men inte göra ändringar.

Studieplan

Vårdnadshavaren ser sitt barns studieplan, till dess att barnet fyllt 18 år.

Meddelanden/Nyheter

I appen Edlevo kan du som vårdnadshavare ta del av nyheter från skolan/förskolan. Du har även möjlighet att skicka meddelanden till barnens/elevernas pedagoger.

Meddelande från Emmaboda kommun skickas om elev har ogiltig frånvaro i skola eller information om registrering av lovplanering för förskola/fritidshem.

Avsluta placering (barnomsorg)

När vårdnadshavaren önskar avsluta sitt barns placering på kommunens förskola eller fritidshem registreras detta i Edlevo app.

Svar på platserbjudande

För att svara på en erbjuden placering så klickar vårdnadshavaren på platserbjudandet. I denna vy ser vårdnadshavaren vilket från-och-med- datum platserbjudandet gäller ifrån. Vårdnadshavaren markerar ett av valen, om de vill Acceptera (tacka ja) eller Avböja (tacka nej) till platserbjudandet.

Tips! Lägg till www.emmaboda.se/edwise (denna sida) som bokmärke/favorit i din webbläsare.

Till toppen