Förskola och pedagogisk omsorg

Information Coronaviruset Covid-19

 • tisdag 11 augusti kl 13.18
  Nuläget på förskolorna (11 augusti)
  Förskolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt.Öppen förskola startar med uteverksamhet den 24 augusti.
 • fredag 7 augusti kl 06.00
  Nuläget på förskolorna (7 augusti)
  Förskolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt även i början på höstterminen. Öppen förskola hålls stängd tills vidare.
 • torsdag 16 april kl 10.18
  Nuläget på förskolorna (16 april)
  Förskolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt.

Information till vårdnadshavare på olika språk

Välkommen till förskolan i Emmaboda kommun där verksamheten i första hand riktar sig mot barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Den innefattar också kvällsomsorg på vardagar.

Förskolor

Förskolans pedagogiska verksamhet

Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma väntetid samt att det inte alltid är möjligt att erbjuda plats på den önskade förskolan. Barn till arbetssökande och föräldralediga ges möjlighet till förskoleplats upp till 15 timmar i veckan.

Det finns kommunala förskolor i alla kommunens tätorter. Verksamheten bedrivs efter Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi arbetar med åldersnära grupper och hämtar inspiration av arbetssättet och filosofin från Reggio Emilialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vår verksamhet bygger på värdeord som glädje, delaktighet och tillit och ser varje barn som en jämnbördig medborgare i samhället. Att få utforska världen tillsammans är vår utmaning.

Bildningsnämnden har tagit beslut om tak för barngruppernas storlek. En kommunal 1-årsgrupp får innehålla som mest 12 barn, en 1-2 årsgrupp 14 barn, en 1-5 årsgrupp 18 barn och en grupp med enbart 5-åringar 20 barn.

Vi arbetar i åldersnära grupper vilket innebär att barnen blir placerade tillsammans med de på förskolan som är närmst dem i ålder, till exempel 1-2-årsgrupper eller 3-5-årsgrupper.

Alla kommunala förskolor har tillgång till pedagogisk utvecklingsledare, ateljépedagog, pedagogisk handledare, specialpedagog och IKT-pedagog som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av förskolan.

Det finns två familjekooperativ i kommunen, Lilla Hjärtat i Lindås och Bullerbyn i Vissefjärda, som erbjuder plats till barn 1-5 år.

Öppen Förskola finns på familjecentralen i Emmaboda måndag, onsdag och fredag.

Aktuellt