Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till förskolan i Emmaboda kommun där verksamheten i första hand riktar sig mot barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Den innefattar också morgon- och kvällsomsorg på vardagar.

Förskolor

Förskolans pedagogiska verksamhet

Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma väntetid samt att det inte alltid är möjligt att erbjuda plats på den önskade förskolan. Barn till arbetssökande och föräldralediga ges möjlighet till förskoleplats upp till 15 timmar i veckan.

Det finns kommunala förskolor i alla kommunens tätorter. Verksamheten bedrivs efter Läroplan för förskolan Lpfö 18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi arbetar med åldersnära grupper och hämtar inspiration av arbetssättet och filosofin från Reggio Emilia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vår verksamhet bygger på värdeord som glädje, delaktighet och tillit och ser varje barn som en jämbördig medborgare i samhället. Att få utforska världen tillsammans är vår utmaning.

Bildningsnämnden har tagit beslut om tak för barngruppernas storlek. En kommunal 1-årsgrupp får innehålla som mest 12 barn, en 1-2 årsgrupp 14 barn, en 1-5 årsgrupp 18 barn och en grupp med enbart 5-åringar 20 barn.

Vi arbetar i åldersnära grupper vilket innebär att barnen blir placerade tillsammans med de på förskolan som är närmst dem i ålder, till exempel 1-2-årsgrupper eller 3-5-årsgrupper.

Alla kommunala förskolor har tillgång till pedagogisk utvecklingsledare, ateljépedagog, pedagogisk handledare, specialpedagog och IKT-pedagog som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av förskolan.

Det finns två familjekooperativ i kommunen, Lilla Hjärtat i Lindås och Bullerbyn i Vissefjärda, som erbjuder plats till barn 1-5 år.

Öppen Förskola finns på familjecentralen i Emmaboda måndag, onsdag och fredag.

Förskolans språkplan

Under läsåret 2022/2023 utarbetades förskolan språkplan av förskolans ledning, förskolans pedagoger, centrala barn- och elevhälsan och biblioteket för att sätta ljuset på en av de viktigaste sakerna för att våra barn ska lyckas i livet. Alla barns språk! Det talade, det skrivna, det kroppsliga, det estetiska, det sinnliga...

Förskolans språkplan , 1.1 MB.

Aktuellt