Trafik & infrastruktur

Gällande regler och underhåll av offentlig plats som städning, snöröjning och klottersanering.

Information om offentliga platser, grönytor,lekplatser och torghandel.

Information om planer och 
arbetet med fiberutbyggnad på landsbygden och i tätorterna.

  1. Närtrafiken är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i kommunen.

Information om färdtjänst, närtrafik, sjukresor och hur du  kan ta dig till Emmaboda.

Information om parkering och gällande regler vid flyttning av fordon och övergivna cyklar.

Inom kommunen finns det flera aktörer som sköter gatubelysningen. Information om felanmälan hittar du här.

Inom Emmaboda kommun finns det ett flertal aktörer som sköter underhåll av  gator och vägar.

Onsdagar och lördagar är du välkommen till Centrumtorget i Emmaboda på torgdag.

Information om möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

Information om lokala trafikregler, kommunens arbete med trafiksäkerhet och hur du söker transporttillstånd.

Här hittar du senaste nytt gällande trafik och infrastruktur.