Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Den enskilde ska ges möjlighet att göra längre resor inom landet till normala resekostnader.

Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett som beställs
hos handläggaren på Kalmar Länstrafik (KLT).