Emmaboda kommun inför parkeringsbevakning

Tyvärr ökar andelen felvända bilar, parkeringar i korsningar och huvudleder, parkeringar som hindrar allmänheten och utryckningsfordon och därför inför Emmaboda centralort och Lindås parkeringskontroll för att förbättra trafiksituationen.

Med respekt för att detta inte tidigare har hanterats vill vi införa bevakningen i tre steg:

  • Steg ett är att informera alla om att vi nu går ut och bevakar parkeringar i kommunen
  • Steg två är att ”snäll-lappa”, dvs med en lapp på vindrutan på bilen med information om att den är felparkerad och behöver flyttas.
  • Steg tre är att bötfälla felparkerade fordon. Bötesbeloppet är 500 kronor och 1000 kronor för felparkering på handikappsplats.

Syftet med parkeringsbevakningen är inte att tjäna pengar utan att skapa en trafiksäker miljö för alla i Emmaboda kommun. Vi lyder under Trafiklagstiftningen och skyltar och trafikregler är till för att följas.

Niclas Beermann, teknisk chef Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 71, e-post: niclas.beermann@emmaboda.se

Thomas Strömberg, projektledare Tekniska förvaltningen Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 91 30, e-post: thomas.stromberg@emmaboda.se

Till toppen