Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden. Ta kontakt med oss för att få tillgång till pressbilder.

 • 2019-08-06

  Erica Månsson och Jan Dzedins leder The Glass Factory


  Det blir Erica Månsson, med ett uppdrag till Nilsson & Månsson AB, och Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som blir tillförordnade chefer för The Glass Factory, Boda glasbruk, tills vidare.
 • 2019-07-04

  Nya möjligheter för vuxenstuderande


  Skolverket har beviljat statsbidrag för att starta upp ett gemensamt lärcentrum för Nybro och Emmaboda kommun. Lärcentrum är en öppen mötesplats för studier och kompetensutveckling där syftet är att skapa bättre förutsättningar för vuxenstuderande. De studerande kommer att erbjudas stöd av lärare, specialpedagog, språkstödjare, handledare, samt studie- och yrkesvägledare.
 • 2019-05-06

  Design Region Sweden besöker Glasriket


  6-7 maj arrangeras konferensen och nätverksträffen Plats, Innovation, Design. Konferensens olika delar är förlagda till orterna Pukeberg, Boda och Kalmar. Arrangerar gör designorganisationen Design Region Sweden i samverkan med medlemmarna Designarkivet, Linnéuniversitetet, Emmaboda och Nybro kommuner.
 • 2019-05-02

  Emmaboda kommun deltar i Krisberedskapsveckan 6-12 maj


  I samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arrangeras Krisberedskapsveckan i Emmaboda för tredje året i rad. Syftet med veckan är att medvetandegöra människor om risker i samhället och vad man bör göra för att öka sin egen beredskap för att klara sig bättre vid en samhällsstörning. Målgruppen för årets vecka är åldersgruppen 13-19 år.
 • 2019-04-18

  Madeleine André ny teknisk chef


  Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att anställa Madeleine André som ny teknisk chef och tillförordnad chef över Tekniska kontoret.