Emmaboda kommun förlänger stängning av gymnasieskola men öppnar för bland annat sistaårselever

Emmaboda kommun håller fortsatt stängd gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller motsvarande från och med den 21 april och till vårterminens slut.

Det har inkommit synpunkter från bildningsförvaltningen gällande möjlighet att fullfölja sina studier för läsåret och ta sin examen.

Därför beslutade krisledningsnämnden att göra undantag för elever som utför praktiska moment samt elever som ska genomföra betygs- och examenskritiska moment.

För mer information om stängningen kontakta:

Linda Johansson, rektor Vilhelm Mobergsgymnasiet
telefon: 0471-24 93 01, e-post: linda.johansson@emmaboda.se

För mer information om beslutet kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se