Vanliga frågor och svar om edWise

Vad kan vårdnadshavare göra i edWise?

Vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem kan ansöka om plats och registrera sina inkomstuppgifter. Vårdnadshavare till elever i skola kan ta del av elevdokumentation.

Hur loggar jag in som vårdnadshavare i edWise?

Vårdnadshavare loggar in i edWise med e-legitimation (BankID) via www.emmaboda.se/edwise

Vad är e-legitimation och varför måste vårdnadshavare logga in i edWise med detta?

Säker inloggning är ett krav - Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för kontroll av bland annat hur kommuner lagrar information. Det är i första hand
datalagen och personuppgiftslagen (PUL) som styr regelverket kring
detta.
Datainspektionen har givit Sveriges kommuner riktlinjer som omfattar
den kategori av webbtjänster där edWise ingår. Riktlinjerna påvisar att
dessa tjänster måste ha säker inloggning för att följa gällande lagstiftning.
E-legitimation används för att stärka skyddet av dina barns uppgifter och ge dig som vårdnadshavare bättre service, till exempel skriva under dokument elektroniskt.

Hur skaffar jag e-legitimation?

Skatteverket Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du skaffar e-legitimation.

Har du frågor om funktioner i edWise?

Se om du hittar information under hjälp-knapp (frågetecken) inloggad i edWise. Hittar du inte det du söker, kontakta administratör på respektive område.

Vad händer när mitt barn fyller 18 år?

Då tappar vårdnadshavare åtkomst till sitt barns konto.