Kartor

Områdesbeskrivningarnas kartor visar vilka miljöer och objekt som anses vara särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

En karta innehåller symboler för huvudområde, kärnområde, särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/bebyggelseområde och övriga kulturlämningar. Dessutom utpekas vissa fasta och övriga fornlämningar.

En viktig funktion för kartorna i områdesbeskrivningarna är att vara ett dagligt verktyg för tjänstemän och politiker och till nytta för fastighetsägare, företag med flera. Kartorna ska fungera som underlag i planprocesser och vid bedömning i bygg- och rivningslovsärenden.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen