Värdegrund

Projektets värdegrund utgörs av Emmaboda kommuns kulturmiljöprofil och ett antal grundläggande värderingar.

Grundläggande värderingar:

 1. Historiska miljöer
 2. Urvalet ska spegla andra tider än vår egen samtid.
 3. Miljöer med mångfald
  Urvalet ska spegla många olika tider och olika aspekter av samhället.
 4. Historisk relevans
  Urvalet ska skildra företeelser som har berört många människor.
 5. Samtida relevans
  Urvalet ska fokusera på företeelser som bedöms som viktiga av många.
 6. Miljöer med berättelser
  Urvalet ska berikas av många berättelser.
 7. Läsbara miljöer
  Urvalet ska bestå av miljöer och objekt som återspeglar historien särskilt tydligt.
Till toppen