Kulturmiljöprogram som redskap

Ett kommunalt kulturmiljöprogram är ett av kulturmiljövårdens viktigaste redskap inom samhällsplaneringen för att bevara och utveckla kulturhistoriska miljöer.

Vår utgångspunkt är att tillvaratagna, varsamt utvecklade, brukade och marknadsförda kulturmiljöer utgör en viktig framgångs- och utvecklingsfaktor för Emmaboda kommun.

Ambitionen är att kulturmiljöprogrammet ska vara en viktig del i den fysiska planeringen, och att det ska användas och vara ett stöd för den kommunala verksamheten, fastighetsägare och många organisationer och företag.

Levande miljöer med historiskt innehåll är bra livsmiljöer. De bidrar till trivsel, känsla av samhörighet och sammanhang. De kan ge oss inblick i historien och perspektiv på vår egen samtid och utveckling.

Till toppen