Områdesbeskrivningar

Områdesbeskrivningarna är ett kunskapsunderlag som innehåller bedömningar och rekommendationer för byggnader och hela miljöer.

De har utarbetats av bebyggelsesantikvarier på Kalmar läns museum efter fältinventeringar. I en områdesbeskrivning beskrivs en kulturmiljös historia och kulturhistoriska sammanhang.

  1. Områdesbeskrivningar för tätorterna
  2. Områdesbeskrivningar för socknarna

Dela sidan på sociala medier