Kvalitet och utveckling

För att veta hur kvaliteten är i kommunens olika verksamheter mäts dessa med hjälp av olika verktyg och ihop med andra kommuner och myndigheter.

Kvaliteten kan man mäta på olika sätt, men för Emmaboda kommun är det viktigt att det ger ett förbättrat resultat vilket i slutändan förbättrar kvaliteten för de som behöver kommunens stöd och service.

Det kan handla om skolverksamhet, ungdomars situation i samhället, öppettiderna i våra bibliotek och simhall, eller hanteringen av miljön.