Torg och allmänna platser

Fontän, parkbänk

Här hittar du information om vad som gäller för att använda gator och torg. Här får du också information om var man får sätta upp affischer och annan reklam.

Vill du sälja varor på Centrumtorget i Emmaboda eller använda gator och torg för evenemang eller diverse arbeten så kan du läsa vidare på dessa sidor vad som gäller. Här får du också information om var man får sätta upp affischer och annan reklam. Planteringar och skötsel av grönytor sköts av Teknisk service. Här hittar dur också information om kommunens alla lekplatser.