Rapporteringstjänst visselblåsarfunktion

Inom Emmaboda kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Rapporteringstjänsten visselblåsare är en kanal för rapportering om missförhållanden i verksamheten.

Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Lösningen möjliggör också korrespondens med en anonym uppgiftslämnare. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, 020-899 433.

Till rapporteringstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (extern länk).