Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Det nationella projektet KKiK omfattar 234 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Mätningen sker inom fem viktiga områden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

  1. kommunens tillgänglighet
  2. trygghetsaspekter i kommunen
  3. medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. kommunens effektivitet
  5. kommunen som samhällsutvecklare