Politik och demokrati

En kommun är en politisk styrd organisation. Folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige samt förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om kommunens verksamheter och ekonomi. Styrelserna för de kommunala bolagen består också av förtroendevalda.

I dag är åtta politiska partier representerade i kommunfullmäktige som har 41 platser. Vid valet 2014 fick Socialdemokraterna 18 mandat i kommunfullmäktige, Centerpartiet 6 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Moderata Samlingspartiet 7 mandat, Vänsterpartiet 2 mandat, Miljöpartiet de gröna 2 mandat, Folkpartiet Liberalerna 1 mandat och Sverigedemokraterna 4 mandat.

Vårt kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande är Ann-Marie Fagerström (s).

En kommun måste ha en styrelse. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders, bolags och förbunds verksamhet. Kommunstyrelsen bereder och lämnar även förslag till kommunfullmäktige.

Varje verksamhetsområde leds av en facknämnd; bygg- och miljönämnden, teknik- och fritidsnämnden, bildningsnämnden samt socialnämnden. Styrelsen, nämnderna och direktionen har egen och i något fall gemensam förvaltning som sköter den löpande verksamheten utifrån varje verksamhetsområde.