Trafik och gator

Väg

För att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar, för sin egen och andras säkerhet, genom att hålla sig till de givna lagar och bestämmelser som finns.

Inom Emmaboda kommun finns det ett flertal aktörer som sköter om bilvägarna. Kommunen har rutiner för hur vi hanterar övergivna fordon och cyklar. Behöver du parkeringstillstånd, transporttillstånd och grävtillstånd hjälper tekniska kontoret dig. Är du ute i mörkret är det viktigt att du använder reflexer. Som fastighetsägare har du ansvar för skötsel av häck och buskar som växer utanför din tomtgräns.