Starta och driva företag

Det är mycket att tänka på när man ska starta, etablera eller utveckla ett företag. Vi vill göra det enkelt för dig och ditt företag.

Vår näringslivsutvecklare fungerar som företagslots och hjälper dig när du vill starta, etablera eller utveckla ett företag i Emmaboda kommun. Det kan handla om allt från tips om lediga lokaler och mark till att lotsa dig rätt inom kommunens organisation, tillstånd med mera. Vi lotsar dig till regionala stödinsatser, lokala och regionala nätverk, mötesplatser, förmedla kontakter mellan företagen i kommunen och mellan företag och andra marknader.

Kontakta vår näringslivsutvecklare

Rådgivning och affärsutveckling sker via samverkan med externa aktörer och ibland via projekt.

Läs mer om vår Starta eget rådgivning

Till toppen