Kommunens organisation

Så här har kommunen valt att organisera sig för att utföra sitt uppdrag och sköta sina verksamheter.

Nämnds- och förvaltningsorganisation

I en kommun är alltid kommunfullmäktige den högsta beslutande instansen. Under kommunfullmäktige måste en kommunstyrelse finnas som behandlar eller bereder frågor som ska till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock välja att delegera vissa andra uppgifter till andra facknämnder. I Emmaboda kommun finns vid sidan av kommunstyrelsen fyra facknämnder. Under kommunstyrelsen och de fyra facknämnder finns en förvaltning som hanterar nämndens fortlöpande verksamhet.

Kommunala bolag och förbund

En kommun kan välja att lägga ut en viss verksamhet till ett kommunalägt bolag. I Emmaboda kommun finns fyra kommunala bolag och dessa leds av styrelser bestående av förtroendevalda.

Emmaboda Bostads AB – Bostadsbolag som förvaltar 920 lägenheter i Emmaboda kommun.

Emmaboda Elnät, Energi och Miljö AB – Levererar el, vatten och fjärrvärme till hushåll. Hanterar även avloppsvatten och avfall.

Emmaboda Fastighets AB – Hyr ut, bygger, köper och säljer näringslivslokaler.

Möjligheternas Hus AB – Driver bland annat arbetsmarknadscentrum och är återvinningscentral för grovsopor.

Samverkan

Emmaboda kommun har valt att samarbeta med andra kommuner gällande vissa funktioner för att kunna ge sina invånare en bättre service.

Gemensam överförmyndarnämnd – Tillsammans med Nybro kommun, Torsås kommun och Uppvidinge kommun har Emmaboda kommun bildat en gemensam överförmyndarnämnd. Personer som på grund av funktionshinder eller hög ålder inte kan ta till vara sina rättigheter eller sköta den egna ekonomin, har rätt till stöd av en god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarnämnden kontrollerar att den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren sköter sitt uppdrag på ett riktigt sätt. Nämnden har sitt säte i Nybro.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås (RET) – Emmaboda kommun och Torsås kommun ingår nummera i ett nytt större förbund. Det nya förbundet heter Räddningstjänsten Sydost (RTSO) och innehåller räddningstjänsterna i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn.

https://rtso.kalmar.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.