Socknar

Socknarna och byarna i Emmaboda kommun har egna speciella karaktärer och kulturmiljöer beroende av om de historiskt sett har präglats av till exempel skogsbruk eller industriverksamhet.

Ta del av områdesbeskrivningarna här:

  1. Algutsboda socken
  2. Långasjö socken
  3. Vissefjärda socken

Dela sidan på sociala medier