Tätorter

Järnvägen, Lyckebyån, glasbruks-, sten- och möbelindustri är faktorer som har haft stor betydelse för flera av tätorternas utveckling.

Ta del av områdesbeskrivningarna här:

Dela sidan på sociala medier