Överförmyndarnämnden

Emmaboda kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner. Nämnden består av fem ledamöter, valda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Värdkommun är Nybro, vilket innebär att nämnden ingår i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämndens arbete styrs av bestämmelserna i föräldrabalken och deras uppgift är att se till att personer, som inte själva kan ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter och skyldigheter, får stöd och hjälp. Exempelvis kan omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller annat handikapp och därför inte kan hantera sina rättigheter, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv, få hjälp och stöd av en god man, förvaltare eller förmyndare.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.