Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Kunggörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer TOU 724.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Teandervägen i Lindås en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 18 februari 2019, kommer fordonet att skrotas.
 • Kommunstyrelsen


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-01-08
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-01-11
  Datum för anslags nedtagande: 2019-02-04
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Överförmyndarnämnden


  Protokollet är justerat: 2018-12-20
  Sammanträdesdatum: 2018-12-13
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-20
  Datum för anslags nedtagande: 2018-01-21
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro
  Kontaktperson: Kenneth Petersson

 • Teknik- och fritidsnämnden 2018-12-12


  Protokollet är justerat: 2018-12-19
  Sammanträdesdatum: 2018-12-12
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-20
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-11
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda
  Kontaktperson: Pia Lindau

 • Socialnämnden 2018-12-19


  Protokollet är justerat: 2018-12-19
  Sammanträdesdatum: 2018-12-19
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-10
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämndens utskott 2018-12-17


  Protokollet är justerat: 2018-12-17
  Sammanträdesdatum: 2018-12-17
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-17
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-08
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämnden 2018-11-21


  Protokollet är justerat: 2018-11-26
  Sammanträdesdatum: 2018-11-21
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-26
  Datum för anslags nedtagande: 2018-12-18
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Bygg- och miljönämnden 2018-10-15


  Protokollet är justerat: 2018-10-19
  Sammanträdesdatum: 2018-10-15
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-22
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-13
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Kerstin Holgersson