Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Information om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Bygg- och miljönämnden


  Protokollet är justerat: 2024-05-20
  Sammanträdesdatum: 2024-05-20
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-20
  Datum för anslags nedtagande: 2024-06-11
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Anneli Karlsson

 • Kommunstyrelsen protokoll 2024-05-07


  Protokollet är justerat: 2024-05-16
  Sammanträdesdatum: 2024-05-07
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-16
  Datum för anslags nedtagande: 2024-06-06
  Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Socialnämndens utskott


  Protokollet är justerat: 2024-05-15
  Sammanträdesdatum: 2024-05-15
  Datum för anslags uppsättande: 2024-05-15
  Datum för anslags nedtagande: 2024-06-06
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontorets kansliavdelning
  Kontaktperson: Anneli Karlsson

 • Kommunstyrelsens personalutskott 2024-05-07


  Protokollet är justerat: 2024-05-13
  Sammanträdesdatum: 2024-05-07
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-13
  Datum för anslags nedtagande: 2024-06-03
  Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen, kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-23


  Protokollet är justerat: 2024-05-08
  Sammanträdesdatum: 2024-04-23
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-08
  Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29
  Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen Kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Kommunstyrelsens personalutskott 2024-04-16


  Protokollet är justerat: 2024-05-08
  Sammanträdesdatum: 2024-04-16
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-08
  Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29
  Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Kommunfullmäktige


  Protokollet är justerat: 2024-05-07
  Sammanträdesdatum: 2024-04-29
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-07
  Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29
  Förvaringsplats för protokollet: Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Valnämnden


  Protokollet är justerat: 2024-04-16
  Sammanträdesdatum: 2024-04-11
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-04-16
  Datum för anslags nedtagande: 2024-05-08
  Förvaringsplats för protokollet: Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Kommunfullmäktige


  Protokollet är justerat: 2024-04-02
  Sammanträdesdatum: 2024-03-25
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-04-02
  Datum för anslags nedtagande: 2024-04-23
  Förvaringsplats för protokollet: Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Bildningsnämnden


  Protokollet är justerat: 2024-03-19
  Sammanträdesdatum: 2024-03-14
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-03-19
  Datum för anslags nedtagande: 2024-04-10
  Förvaringsplats för protokollet: Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Bildningsnämnden


  Protokollet är justerat: 2024-02-16
  Sammanträdesdatum: 2024-02-15
  Datum för anslagsuppsättande: 2024-02-16
  Datum för anslags nedtagande: 2024-03-09
  Förvaringsplats för protokollet: Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson