Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Kommunstyrelsen


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-05-07
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-05-13
  Datum för anslags nedtagande: 2019-06-04
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Christoffer Karlsson

 • Kommunstyrelsens personalutskott


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-05-07
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-05-10
  Datum för anslags nedtagande: 2019-06-03
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Överförmyndarnämnden


  Protokollet är justerat:2019-05-02
  Sammanträdesdatum: 2019-04-25
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-05-02
  Datum för anslags nedtagande: 2019-05-24
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro
  Kontaktperson: Kenneth Petersson

 • Kommunfullmäktige


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-04-29
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-05-03
  Datum för anslags nedtagande: 2019-05-27
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Socialnämndens utskott 2019-04-29


  Protokollet är justerat: 2019-05-02
  Sammanträdesdatum: 2019-04-29
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-05-02
  Datum för anslags nedtagande: 2019-05-24
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson