Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Valnämnden


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-03-19
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-20
  Datum för anslags nedtagande: 2019-04-11
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningen, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Kommunstyrelsen


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-03-12
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-15
  Datum för anslags nedtagande: 2019-04-09
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvalningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Bildningsnämnden 2019-02-28


  Protokollet är justerat: 2019-03-12 (§19, 21-31)
  Sammanträdesdatum: 2019-02-28
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-13
  Datum för anslags nedtagande: 2019-04-04
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, kommunhuset
  Kontaktperson: Anneli Karlsson

 • Teknik- och fritidsnämnden 2019-03-06


  Protokollet är justerat: 2019-03-12
  Sammanträdesdatum: 2019-03-06
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande: 2019-04-03
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda
  Kontaktperson: Pia Lindau

 • Överförmyndarnämnden


  Protokollet är justerat: 2019-02-28
  Sammanträdesdatum: 2019-02-21
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-02-28
  Datum för anslags nedtagande: 2019-03-22
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro
  Kontaktperson: Kenneth Petersson

 • Socialnämndens utskott


  Protokollet är justerat: 2019-03-01
  Sammanträdesdatum: 2019-02-28
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-01
  Datum för anslags nedtagande: 2019-03-22
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Emmaboda kommun
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Bildningsnämnden 2019-02-28, § 20


  Protokollet är justerat:2019-02-28 (§ 20)
  Sammanträdesdatum: 2019-02-28
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-01
  Datum för anslags nedtagande: 2019-03-25
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, kommunhuset
  Kontaktperson: Anneli Karlsson

 • Kommunfullmäktige


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2019-02-25
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-01
  Datum för anslags nedtagande: 2019-03-25
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Socialnämndens utskott


  Protokollet är justerat: 2019-02-13
  Sammanträdesdatum: 2019-02-13
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-02-13
  Datum för anslags nedtagande: 2019-03-07
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson:Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämnden 2019-01-23


  Protokollet är justerat: 2019-01-24
  Sammanträdesdatum: 2019-01-23
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-01-24
  Datum för anslags nedtagande: 2019-02-15
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, kommunhuset Emmaboda
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Teknik- och fritidsnämnden 2018-12-12


  Protokollet är justerat: 2018-12-19
  Sammanträdesdatum: 2018-12-12
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-20
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-11
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda
  Kontaktperson: Pia Lindau

 • Socialnämnden 2018-12-19


  Protokollet är justerat: 2018-12-19
  Sammanträdesdatum: 2018-12-19
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-10
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämndens utskott 2018-12-17


  Protokollet är justerat: 2018-12-17
  Sammanträdesdatum: 2018-12-17
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-17
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-08
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämnden 2018-11-21


  Protokollet är justerat: 2018-11-26
  Sammanträdesdatum: 2018-11-21
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-26
  Datum för anslags nedtagande: 2018-12-18
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Bygg- och miljönämnden 2018-10-15


  Protokollet är justerat: 2018-10-19
  Sammanträdesdatum: 2018-10-15
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-22
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-13
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Kerstin Holgersson