Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Socialnämndens utskott 2019-08-19


  Protokollet är justerat: 2019-08-21
  Sammanträdesdatum: 2019-08-19
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-08-21
  Datum för anslags nedtagande: 2019-09-12
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus 
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämndens utskott 2019-08-19


  Protokollet är justerat: 2019-08-19
  Sammanträdesdatum: 2019-08-19
  Datum för anslagsuppsättande: 2019-08-19
  Datum för anslags nedtagande: 2019-09-10
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson