Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer RFL 728
  Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit uppställd på parkeringen vid Storgatan i Emmaboda en längre tid. Enligt lag respektive förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 respektive SFS 1982:198) får fordon omedelbart omhändertas av behörig myndighet. Emmaboda kommun har sådan behörighet.Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 16 augusti kommer ovanstående åtgärd att genomföras. Detta innebär att fordonet skrotas. Ni kommer att debiteras för de kostnader som kommunen åsamkas. För att undvika kommunens åtgärd enligt ovan är det lämpligt att Ni själv ombesörjer omhändertagandet av fordonet.Vid frågor kontakta Emmaboda kommun, tekniska kontoret. Tekniska kontoret Emmaboda kommun
 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer PPR 252.Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit uppställd på Nygatan i Emmaboda en längre tid. Enligt lag respektive förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 respektive SFS 1982:198) får fordon omedelbart omhändertas av behörig myndighet. Emmaboda kommun har sådan behörighet.Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 12 augusti kommer ovanstående åtgärd att genomföras. Detta innebär att fordonet skrotas. Ni kommer att debiteras för de kostnader som kommunen åsamkas.För att undvika kommunens åtgärd enligt ovan är det lämpligt att Ni själv ombesörjer omhändertagandet av fordonet.Vid frågor kontakta Emmaboda kommun, tekniska kontoret. Tekniska kontoret Emmaboda kommun

 • Kungörelse av samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6


  Emmaboda kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6. Fastigheten ligger på adressen Oskarsgatan 1 i Emmaboda tätort och förslaget avviker inte från översiktsplanen.Samrådet pågår 1‑30 juni 2019. Om du vill yttra dig så måste du göra det innan den 30 juni till bygg‑miljo@emmaboda.se eller till Bygg- och miljöenheten, Box 54, 361 21 Emmaboda.De handlingar som ingår i samrådet hittar du via www.emmaboda.se/detaljplaner eller i Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda.
 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer TOU 724.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Teandervägen i Lindås en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 18 februari 2019, kommer fordonet att skrotas.
 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer OPO 599 och RWK 840.Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit uppställda på Mellangatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerade fordon är borttagna senast 16 mars 2019, kommer fordonen att skrotas.
 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer DFD 329.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på grusplanen vid Långgatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerade fordon är borttaget senast 20 juni 2019, kommer fordonet att skrotas.
 • Kungörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer WBF 908.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Mellangatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 20 juni 2019, kommer fordonet att skrotas.