Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Kommunfullmäktige


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2018-10-29
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-06
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-28
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2018-06-08
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-05
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-26
  Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, Kalmar
  Kontaktperson: Joakim Ivarsson

 • Bildningsnämnden


  Protokollet är justerat: 2018-11-01
  Sammanträdesdatum: 2018-10-18
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-05
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-27
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningsförvaltningen, Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Anneli Karlsson

 • Överförmyndarnämnden


  Protokollet är justerat: 2018-11-01
  Sammanträdesdatum: 2018-10-18
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-11-01
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-23
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro
  Kontaktperson: Kenneth Petersson

 • Socialnämndens utskott 2018-10-29


  Protokollet är justerat: 2018-10-30
  Sammanträdesdatum: 2018-10-29
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-30
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-21
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämnden 20108-10-24


  Protokollet är justerat: 2018-10-30
  Sammanträdesdatum: 2018-10-24
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-30
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-21
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Bygg- och miljönämnden 2018-10-15


  Protokollet är justerat: 2018-10-19
  Sammanträdesdatum: 2018-10-15
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-22
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-13
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
  Kontaktperson: Kerstin Holgersson

 • Kunggörelse omhändetagna cyklar


  I början av oktober har städning i cykelställen inom Emmaboda kommun genomförts. De som nu saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan.Cyklar som inte förlustanmälts till polisen och lösts ut inom tre månader, 2019-01-02, tillfaller kommunen. För bokning av tid för utlämning av cykel kontaktas Tekniska kontoret: teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-24 90 70. Vid utlämning ska polisanmälan gällande förlust av cykel visas upp.