Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Bildningsnämnden


  Protokollet är justerat: 2018-09-24
  Sammanträdesdatum: 2018-09-13
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-09-24
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-16
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret
  Kontaktperson: Birgitta Ahlström/Anneli Karlsson

 • Kunggörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med chassinummer 916927-L. (Fordonet hade tidigare registreringsnumret WGG088).Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på fastigheten Ingemundebo 2:8 en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 30 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.
 • Kunggörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer HPT035.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på fastigheten Muggetorp 1:13 en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 30 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.
 • Teknik- och fritidsnämnden 2018-09-13


  Protokollet är justerat: 2018-09-14
  Sammanträdesdatum: 2018-09-13
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-09-14
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-06
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda
  Kontaktperson: Pia Lindau

 • Kommunstyrelsen


  Protokollet är justerat:
  Sammanträdesdatum: 2018-09-04
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-09-07
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-01
  Förvaringsplats för protokollet: Kommförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Bygg- och miljönämnden 2018-09-10


  Protokollet är justerat: 2018-09-12
  Sammanträdesdatum: 2018-09-10
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-09-13
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-05
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda
  Kontaktperson: Kerstin Holgersson

 • Kunggörelse flytta fordon


  Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer EGS 867.Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt vid parkeringen Rådhusgatan i Emmaboda en längre tid.Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 7 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.