Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter och 25 ersättare. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun.

Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat:

  • att bestämma målen för kommunens verksamhet.
  • att besluta i frågor av särskilt stor betydelse.
  • att bestämma över viktiga ekonomiska frågor såsom kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktiges ordförande är Per Adolfsson (S) och de två vice ordförandena heter Zeljka Krajinovic (S) och Gull-Britt Hellborg (KD).

Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter varav mandatfördelningen ser ut på följande sätt:

  • Arbetarpartiet Socialdemokraterna 14
  • Centerpartiet 8
  • Moderaterna 7
  • Sverigedemokraterna 7
  • Vänsterpartiet 2
  • Kristdemokraterna 2
  • Miljöpartiet de Gröna 1