Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun.

Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat:

  • att bestämma målen för kommunens verksamhet.
  • att besluta i frågor av särskilt stor betydelse.
  • att bestämma över viktiga ekonomiska frågor såsom kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktiges ordförande är Bo Eddie Rossbol (BA) och de två vice ordförandena heter Ann-Marie Fagerström (S) och Göran Andersson (C).

Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter varav mandatfördelningen ser ut på följande sätt:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 15
Bästa Alternativet 3
Centerpartiet 7
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet de Gröna 1
Moderaterna 7
Vänsterpartiet 2
Sverigedemokraterna 5