Bildningsnämnden

Bildningsnämnden (BN) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Nämnden ansvarar för barnomsorg, utbildning och kultur.

Bildningsnämnden ansvarar för:

  • Offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna
    Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie-skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och lärvuxundervisning.
  • Uppdragsutbildning
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Kvalificerad yrkesutbildning
  • Förskoleverksamhet
  • Fritidshemsverksamhet
  • Fritidsgårdsverksamhet 
  • Kultur- och biblioteksverksamhet

Ordförande i bildningsnämnden är Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande är Jenny Rydberg (C) och 2:e vice ordförande är Frida Larsson (S).