Delta och påverka

Hjälp oss att bli bättre. Vi eftersträvar att alltid ge service av hög kvalitet till våra medborgare

Du som medborgare har alltid möjligheten att påverka Emmaboda kommuns service och utveckling.

Det finns olika sätt för dig att påverka bland annat genom synpunkter och felanmälan eller medborgarförslag.

Ett annat sätt som ger möjlighet till påverka är genom rådgivande organ där både politiker och tjänstemän deltar.

  1. Synpunkter och felanmälan
  2. Medborgarförslag
  3. Rådgivande organ