Broschyren om Politiker i Emmaboda

Under sommaren har Elsa Johansson och Moa Ekberg intervjuat åtta politiker med medlemskap i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i Emmaboda kommun

Politikerna har fått svara på frågor som involverar syftet med deras politiska engagemang. Till exempel när och hur deras politiska intresse väcktes, men också vad politik betyder för dem. Ämnen som också togs upp var, vad deras uppdrag som förtroendevalda innebär, samt hur de ser på den ökade hotbild som dagens politiker ställs inför. Innehållet ska ej spegla ideologier, valprogram eller syn på tagna beslut i Emmaboda kommun, utan ge en bild av kommunens politiker utan deras politiska åsikter. Sammanställningen är generell och ska inte kunna härledas till en enskild person.­­

- Vi har själva valt ut och kontaktat politiker, vi har även intervjuat och sammanställt häftet, med hjälp från våran handledare och andra som jobbar här i kommunhuset. säger Elsa Johansson och Moa Ekberg