Socialnämnden

Socialnämnden (SN) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden ansvarar för att du som har behov av omsorg, stöd och hjälp ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

  • äldreomsorgen
  • omsorg- och handikappfrågor
  • individ- och familjeomsorg
  • invandrar- och flyktingfrågor

Socialnämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel.

Ordförande i Socialnämnden är Stefan Månsson (M), 1:e vice ordförande är Linda Johansson (C) och 2:e vice ordförande är Per Adolfsson (S).