Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden (TFN) har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kommunal teknisk verksamhet och fritidsverksamhet men inte VA och renhållning.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för:

  • förvaltning och skötsel av fastigheter och tekniska anläggningar,
  • byggverksamhet,
  • väghållning,
  • kalkningsverksamhet mot försurning,
  • trafiknämndsverksamhet,
  • fritidsverksamhet,
  • städverksamhet,
  • kostenhet.

Ordförande i teknik-och fritidsnämnden är Bo Eddie Rossbol (C). 1:e vice ordförande är Hans Ohlsson (M) och 2:e vice ordförande Jarkko Pekkala (S).

Teknik-och fritidsnämndens kansli finns inom tekniska kontoret.