Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden (BMN) består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ansvaret omfattar huvudsakligen följande områden:

  • Bygglov - ansökan om bygglov och anmälningar.
  • Bostadsanpassningsbidrag för funktionshindrade.
  • Kartor och geografiska informationssystem.
  • Miljö- och hälsoskyddstillsyn.
  • Livsmedelstillsyn.
  • Energirådgivning.

Ordförande i bygg- och miljönämnden är Bo-Eddie Rossbol (BA). 1:e vice ordförande är Thomas Gustafson (M) och 2:e vice orförande är Per Adolfsson (S).

Bygg- och miljönämndens kansli finns inom tekniska kontoret.

Till toppen