Valnämnden

I valnämnden sitter 5 ledamöter. Valnämnden är lokal valmyndighet i en kommun och ansvarar för frågor om allmänna val i kommunen. En valnämnd måste finnas enligt lag i varje kommun.

Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

    Ordförande i Valnämnden är Chatrine Schander Ljungquist (C) och vice ordförande är Annika Karlsson (S).

Dela sidan på sociala medier

  • Facebook
  • #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('LinkedIn' 'linkedin' 'https://www.linkedin.com/shareArticle?url=') #shareLink('Google +' 'gplus' 'https://plus.google.com/share?url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")
Till toppen