Valnämnden

I valnämnden sitter 5 ledamöter och 5 ersättare. Valnämnden är lokal valmyndighet i en kommun och ansvarar för frågor om allmänna val i kommunen. En valnämnd måste finnas enligt lag i varje kommun.

Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • regionfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

    Ordförande i Valnämnden är Gull-Britt Hellborg (KD) och vice ordförande är Annika Karlsson (S).